تقویم نمایشگاه های استانی - 1396

#

عنوان نمایشگاه

استان

تاريخ

توضيحات

1

333 امین نمایشگاه کتاب استانی

البرز

19تا 25 شهریور

 

2

334 امین نمایشگاه کتاب استانی ارومیه

28شهریور تا 3 مهر

 

3

335 امین نمایشگاه کتاب استانی

لرستان

29شهریور تا 4 مهر

 

4

336 امین نمایشگاه کتاب استانی

بیرجند

17 تا 22 مهر

 

5

337 امین نمایشگاه کتاب استانی چهارمحال بختیاری 24 تا 29 مهر

 

6

338 امین نمایشگاه کتاب استانی

گلستان

25 تا 30 مهر

 

7

339 امین نمایشگاه کتاب استانی

آذربایجان شرقی

2 تا 7 آبان

 

8

340 امین نمایشگاه کتاب استانی

خراسان شمالی

3 تا 8 آبان

 

9

341 امین نمایشگاه کتاب استانی

کرمانشاه

20 تا 25 آبان

 

10 342 امین نمایشگاه کتاب استانی اردبیل 21 تا 26 آبان  

11

343 امین نمایشگاه کتاب استانی

فارس

2 تا 7 آذر

 

12

344 امین نمایشگاه کتاب استانی

خراسان رضوی

9 تا 15 آذر

 

13

345 امین نمایشگاه کتاب استانی

گیلان

16 تا 21 آذر

 

14

346 امین نمایشگاه کتاب استانی

بوشهر

23 تا 28 آذر

 

15 347 امین نمایشگاه کتاب استانی

سمنان

26آذر تا 1دی

 

16 348 امین نمایشگاه کتاب استانی جنوب کرمان 2 تا 8 دی  

17

349 امین نمایشگاه کتاب استانی

کرمان

13 تا 18دی

 

18 350 امین نمایشگاه کتاب استانی هرمزگان 1تا 7 بهمن  
    اصفهان متعاقبا اعلام می شود  
19 351 امین نمایشگاه کتاب استانی کهگیلویه و بویراحمد  16 تا 21 بهمن  
20 352 امین نمایشگاه کتاب استانی ایلام 18 تا 23 بهمن  
21 353 امین نمایشگاه کتاب استانی خوزستان 25 تا 30 بهمن  
22 354 امین نمایشگاه کتاب استانی قم 25 بهمن تا 5 اسفند  
23 355 امین نمایشگاه کتاب استانی سیستان و بلوچستان 3 تا 9 اسفند  
24 356 امین نمایشگاه کتاب استانی یزد 5  تا 11 اسفند  
25 357 امین نمایشگاه کتاب استانی قزوین 11 تا 16اسفند  
26 358 امین نمایشگاه کتاب استانی کردستان 13 تا 18 اسفند