نمایشگاههای کتاب استانی سال 1393

 

 

262- اصفهان 261- زنجان 260- همدان 259- بجنورد
266- اردبیل 265-کرمانشاه 264- تبریز 263- اراک
270-گیلان 269-البرز 268-خراسان رضوی 267- کرمان
274-بوشهر 273-بیرجند 272-یاسوج 271- شیراز
278-مازندران 277-سمنان-شاهرود 276-هرمزگان 275-خوزستان
 
  281- یزد 280-قزوین 279-سیستان و بلوچستان