آرشیو نمایشگاههای استانی

نمایشگاههای کتا استانی از سال 1372 آغاز شده است. برای دسترسی به سوابق این نمایشگاهها در سنوات قبل از سال 1392 اینجا  کلیک  کنید.

آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی 1398

 آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی 1396       آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی 1397

آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی 1394 آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی 1395

آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی 1393آرشیو نمایشگاههای کتاب استانی  1392

آرشیو نمایشگاههای استانی از سال 84 به بعد در گزارش های ذیل آمده است. گزرش نمایشگاههای کتاب استانی، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نمایشگاههای خارجی، آمار توزیع کتاب، هفته های فرهنگی و ... از جمله مطالبی است که در این گزارشها به صورت مصور و رنگی می توانید ملاحضه کنید: