فرهنگ سازی رفتار خرید مصرف کننده به عنوان یکی از نیازهای ما است

1398/11/26 08:20
کارگاه اقتصاد کتاب و معرفی باشگاه وفاداری کتاب در محل دوازدهمی نمایشگاه کتاب یزد برگزار شد.

علیرضا فرقانی، مسئول باشگاه یاران کتاب در این نشست گفت: امروز بحث اقتصاد کتاب به نحوی فراموش شده است زیرا خرید کتاب از سبد کالای مردم حذف شده است.

وی افزود: ما در بحث تولید کتاب به امر محتواسازی، نشر و فروش توجه خاصی نداریم و این روند را به یک نفر محدود کرده ایم در صورتی که هر کدام از این بخش ها باید به صورت مجزا باشد.

مسئول باشگاه یاران گفت: بیان کرد: ما در سطح جهان مخاطبین زیادی برای کتاب های خود داریم اما متاسفانه در زمینه ترجمه و تالیف کتاب ها به زبان های دیگر و همچنین معرفی کتاب ها به خارج از کشور کم کار کرده ایم.

فرقانی بیان کرد: ما کتاب هایی مانند قرآن را به زبان های مختلف ترجمه کرده ایم و به جهانیان عرضه کرده ایم که فروش های زیادی نیز داشته ایم اما در زمینه کتاب هایی مانند دفاع مقدس و کتاب های علمای کشورمان کمتر کار کرده ایم.

وی گفت: فرقانی بیان کرد: فرهنگ سازی رفتار خرید مصرف کننده به عنوان یکی از نیازهای ما است که در صورت توجه به این فرهنگ سازی، می توانیم موفق عمل کنیم و فروش کتاب های ما تداوم داشته باشد.

وی افزود: امروز باید کتاب به عنوان یک پز اجتماعی تبدیل شود و در این صورت در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی موفق خواهیم بود.

مسئول باشگاه یاران کتاب گفت: بسیاری از امکانات در جامعه به دلیل پز اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که ما هنوز نتوانسته ایم کتاب را به این حد هم برسانیم.

فرقانی گفت: کتاب باید برای ما به عنوان ضرورت شناخته شود و در این صورت می توانیم مصرف کتاب را بالا ببریم و در غیر اینصورت به شکست منجر می شود.